Szociális tűzifa igénylés

FELHÍVÁS

 szociális tűzifa igénylésére

 Magyaregres Községi Önkormányzat 2021-as évben is sikeres pályázatot nyújtott be szociális tűzifa igénylésére.

A Belügyminisztérium támogatásával településünkön 48 m³ szociális tűzifát oszthatunk ki. A kérelmek a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetve Magyaregres Község Önkormányzatánál átvehetők.

Igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan magyaregresi lakos, akinek:

a) a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik

b) a család egy főre jutó nettó jövedelme 90.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 130.000,-Ft ot nem haladja meg.

c)a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelemhez csatolni szükséges a megjelölt ellátás igazolására a megítélő határozatot, vagy igazolást az ellátásról, illetve nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság által küldött tájékoztatót.

A kérelmek benyújtási határideje: 2021. november 5.

A kérelmek elbírálását Magyaregres Községi Önkormányzat zárt ülés keretein belül végzi!

Magyaregres, 2021. október 11.

Bodor Zoltán sk.

polgármester 

Nyomtatvány letöltése: http://magyaregres.eu/wp-content/uploads/2021/10/Szoc.-tuzifa.pdf