Civil szervezetek

Magyaregresi Gyermekekért Alapítvány

A Magyaregresi Gyermekekért Alapítványt a volt tantestület hozta létre, hogy legyen egy színtér, mely a gyermekek érdekeit képviseli, programokat szervez nekik, tanulmányaikat segíti településünkön.

Alapító: Kiss Réka

A Bíróság 2005. decemberében hivatalosan is bejegyezte.

Az alapítvány célja:

 

 • Elsődleges célja, hogy támogassa azon tehetséges alsó tagozatos tanulókat, akik szociálisan hátrányos helyzetüek, nagycsaládosok, egyedülálló szülő neveli őket.
 • Azon gyermekek támogatása, akik kultúrált viselkedésükkel példát mutatnak.
 • Kirándulások, táborozások támogatása.
 • Magyaregresi hagyományok ápolása.
 • Alapítványunk felvállalja a falu és az iskola történetének összegyűjtését, ápolását, amennyiben a Községi Önkormányzat helyet biztosít számára.
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

  Az alapítvány feladatai:

 

 Az Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott célokkal és tevékenységekkel összhangban az alábbi feladatokat látja el:

 • Programszervezés: a településen élő gyermekek összekovácsolása, szabadidejük hasznos eltöltésére törekvés,

Jeles ünnepekről megemlékezés, műsorok szervezése (Farsang, Gyermeknap, Nyárbúcsúztató, Ifjú Zenebarátok Világnapja, Karácsony).

 • Támogatások: Szociálisan hátrányos helyzetű családok, nagycsaládosok, egyedül nevelő szülő gyermekének segítése iskolakezdő támogatás (ösztöndíj) formájában.
 • Ösztöndíjpályázatok kiírása, lebonyolítása, adminisztrációja, ezen belül a kiírások közzététele, folyamatos tájékoztatás, a pályázatok fogadása, előterjesztés elkészítése, kiértesítés stb.
 • Kapcsolattartás a helyi Önkormányzattal, vállalkozókkal, kultúrális szervezetekkel és egyéb civil szervezetek közötti minél intenzívebb kapcsolattartás.
 • Támogatási lehetőségek felkutatása (pl. pályázat, adomány stb.)
 • Lehetőségekhez mérten a helytörténeti és iskolatörténeti kiállítás bővítése, folyamatos gondozása.

Kuratórium

 

Az alapítvány általános, ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve a Kuratórium.

A Kuratórium tagjai:

Hazainé Kozári Tünde elnök

Gaál Tiborné Kun Dóra Zsófia titkár

Kissné Háncs Krisztina gazdasági vezető

Bodor Csilla

Pappné Szerpák Tímea

Szántóné Tóth Hajnalka

 Adományok fogadása:

 

Lehetőségeink sajnos minden erőfeszítésünk ellenére sajnos korlátozottak. Ahhoz, hogy terveinket megvalósítsuk, és minél több gyermeknek nyújthassunk segítséget, magunk is további segítségre szorulunk.

Segíteni persze sokféleképpen lehet.

 • Várjuk önkéntesként rendezvényeink szervező csapatába!
 • Várjuk megunt, de jó állapotú játékok, fonalak, festékek, színesek, papírok székhelyünkre való eljuttatását!
 • A leghatékonyabb segítséget természetesen a pénzbeli adományok jelentik számunkra. Adója 1%-ának felajánlása, időszakos adományok, vagy állandó támogatások mind-mind közelebb visznek minket célunkhoz.

Az alapítvány adószáma: 18781769-1-14.

Gondoljon ránk az adózási időszakban, és tiszteljen meg bennünket 1%-ával!

 • Támogathatják egy-egy programunkat is, akár kiemelt, egyedi támogatóként, akár másokkal közösen. Programjainkon sokszor nagy segítséget jelentenek a felajánlások is.

Bankszámlaszámunk: 10403909-49555748-50501015

Mi segítünk, ahogy erőnkből telik, Ön is megteheti. Csak így együtt, egyre többen leszünk, lehetünk még erősebbek – így lesz egyre több boldog gyermek körülöttünk.

Elérhetőségünk:

 

Magyaregresi Gyermekekért Alapítvány (MGYA)

Magyaregres, Szabadság tér 8.