Leader Pályázatok

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Erdei Norbert polgármester a Bodrog Község Önkormányzata (székhelye: 7439 Bodrog Kossuth utca 54.) képviseletében nyilatkozom, hogy az „Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület – Kulturális és természeti környezet fejlesztése, vidéki örökség megőrzése, hasznosítása, környezettudatosságot szolgáló tevékenységek” VP6-19.2.1.-31-1.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás keretében a 3415993271 projekt azonosító számú, 3447655925 iratazonosítójú Támogatói okirat alapján igénybe vehető támogatásból a 7439 Bodrog, Kossuth Lajos utca 54., Bodrog 203/1 hrsz-ú ingatlanon a „Rendezvénysátor beszerzése” című projekt keretében az alábbi projekt-elemek valósultak meg:

A projekt keretében a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

1) Alutent sátorváz 3×3 m (35mm) -9 db
2) Tetőponyva 3×3 m (Air-Tex 200 g/m², fehér) – 9 db
3) Oldalfal 300 (Air-Tex 200 g /m², fehér) – 36 db
4) Sátor bilincs (35×35) – 16 db
5) Sátor védőhuzat – 9 db
6) Oldalfal táska – 9 db

A beszerzett eszközökön felül a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében 1 db projekt tábla is beszerzésre és kihelyezésre került.

A sátorok beszerzésével komfortosabb körülményeket tudunk biztosítani az idelátogatók számára a településen szervezett különféle események, rendezvények során, ez elősegíti programjaink megvalósítását és a térség vonzóképességének javítását, a helyi kulturális értékek nagyobb közönségnek történő bemutatását. A beszerzett eszközök segítségével megvalósított színvonalasabb programok hozzájárulnak a településünkre látogató emberek számának emelkedéséhez is.

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján Bodrog nem tartozik a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, a jelentős munkanélküliséggel sújtott és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé.

Bodrog település lakónépessége a KSH Helységnévtárban szereplő 2022 január 01-jei adatok 333 fő, így a tervezett fejlesztés 1000 fő alatti településen valósult meg.

Bodrog Község Önkormányzata már a „Kulturális és természeti környezet fejlesztése, vidéki örökség megőrzése, hasznosítása, környezettudatosságot szolgáló tevékenységek” című VP6-19.2.1.-31-1.1.3-17 kódszámú pályázati felhívás meghirdetését megelőzően tagja volt az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-nak.

A fejlesztés helyi védelem alatt álló épület közvetlen környezetét érinti. Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII. 29.) számú önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza a Bodrog helyi védett építészeti örökségének jegyzékét, amely alapján a 203/1. hrsz-en található „harangláb”, és „polgármesteri hivatal”. A projekt megvalósításának helyszíne a Bodrog 203/1 hrsz.

A projekt komplex, melynek keretében megvalósult az önállóan nem támogatható tevékenység közül a Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került.

Bodrog, 2023. augusztus 30.

Erdei Norbert
polgármester

 

PDF verzió:

Záró szakmai beszámoló - Rendezvénysátor beszerzése - Bodrog

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Erdei Norbert polgármester a Bodrog Község Önkormányzata (székhelye: 7439 Bodrog Kossuth utca 54.) képviseletében nyilatkozom, hogy az „Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület – Turisztikai infrastruktúra fejlesztés” VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú pályázati felhívás keretében a 3416015822 projekt azonosító számú, 3447572022 iratazonosítójú Támogatói okirat alapján igénybe vehető támogatásból a Bodrog 47 hrsz, 151 hrsz, 203/1 hrsz ingatlanokon a „Turisztikai infrastruktúra kialakítása Bodrogon” című projekt keretében az alábbi projekt-elemek valósultak meg:

A projekt keretében a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

– Filagória 3X3 méteres – 3 db 

A beszerzett eszközökön felül a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében 3 db projekt tábla is beszerzésre és kihelyezésre került a megvalósítási helyszíneken.

Mobil filagóriákkal a településünk több pontján kényelmes, árnyékos ülőhelyet tudunk biztosítani a településünkre látogatóknak, a különféle rendezvényeken és eseményeken résztvevőknek. A filagóriákat tetszés szerint áthelyezhetjük, ami biztosítja a rugalmas felhasználásukat a területen és a felmerülő igényeknek sokkal jobban eleget tudunk tenni.

Az eszközbeszerzés révén megszépült és vonzóbbá vált a település a Bodrogra látogató turisták számára, mivel a Filagóriák árnyékot adnak több ember számára kényelmes ülőhelyet biztosítanak. A mobil filagóriák nagy mértékben fejlesztik a bodrogi turisztikai infrastruktúrát és komfortosabb környezete biztosítanak.

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján Bodrog nem tartozik a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, a jelentős munkanélküliséggel sújtott és a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések közé.

Bodrog település lakónépessége a KSH Helységnévtárban szereplő 2022 január 01-jei adatok 333 fő, így a tervezett fejlesztés 1000 fő alatti településen valósult meg.

Bodrog Község Önkormányzata már a „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című VP6-19.2.1.-31-2.2.2-17 kódszámú pályázati felhívás meghirdetését megelőzően tagja volt az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-nak.

Bodrog Község Önkormányzata a fejlesztést minden elszámolt tétel vonatkozásában helyi, a Kaposvári járás területén székhellyel/telephellyel rendelkező szállítóval valósította meg.

Bodrog Község Önkormányzata a fejlesztéshez a fenntartási időszak alatt együttműködik a megvalósítás helye (Csombárd) szerinti településen lévő vagy más térségi (HACS illetékességi területén/Kaposvári járásban lévő) turisztikai szolgáltatóval/szereplővel, annak kínálathoz kapcsolódik. A Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel a támogatási kérelem benyújtásakor együttműködési megállapodást kötöttünk.

Bodrog Község Önkormányzata a projekt révén megvalósult fejlesztést a HACS honlapján kívül, legalább 2 helyi (LEADER HACS illetékességi területén működő) vagy térségi (Kaposvári járás területe) médiában/honlapon népszerűsíti. A honlapok megnevezése: https://www.bodrog.hu/, és https://magyaregres.eu/

A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került.

 

Bodrog, 2023. augusztus 30.

Erdei Norbert

polgármester

PDF változat:

Záró szakmai beszámoló - Turisztikai infrastruktúra kialakítása Bodrogon

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

Alulírott Varga Balázs Bálint elnök a Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület (székhelye: 7442 Várda, Petőfi u. 135.) képviseletében nyilatkozom, hogy az „Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület – Turisztikai infrastruktúra fejlesztés” VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú pályázati felhívás keretében a 3364442963 Projekt azonosító számú, 3382764010 iratazonosítójú Támogatói okirat alapján igénybe vehető támogatásból a 7442 Várda, Fő u. 94, Várda 117 hrsz-ú ingatlanon , az Akác u. 1., Várda 120 hrsz.-ú ingatlanon és a Várda 363 hrsz-ú ingatlanon a „Kiállítóterem kialakítása és sportturizmus fejlesztése Várdán” című projekt keretében az alábbi projekt-elemek valósultak meg:

 

A projekt keretében a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

 

1) Kültéri Ping-Pong Asztal – 2 db

2) Kézilabda kapu hálóval – 4 db

3) Elektromosan állítható magasságú íróasztal – 1 db

4) SAECO Granaroma SM6580/00 automata kávégép – 1 db

5) Delonghi Nespresso Essenza Mini EN85.R – 1 db

6) Ülőpad kiállítóterembe – 4 db

7) Asztali számítógép konfiguráció – 1 db

8) LG 22MK400H-B Monitor – 1 db

9) HP 15S-EQ1001NH 1F7C3EA Notebook – 1 db

10) LG 32LM631C TV – 2 db

 

A beszerzett eszközökön felül a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében 1 db projekt tábla is beszerzésre és kihelyezésre került.

 

A Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület 2000-ben alakult. Az egyesület tiszteletbeli elnöke Szász Endre világhírű festőművész, aki életének utolsó éveit Várdán töltötte. Az egyesületünk mindig kiemelten kezelte a kultúra ápolását, író-olvasó találkozók, kiállítások szervezését és a részvételt Várda település közösségi, kulturális és sport életében. A projekt megvalósításával éppen ezen célokat szeretnénk még hatékonyabban megvalósítani és a településre vonzani a kultúra és a sport iránt is érdeklődő turistákat. Büszkék vagyunk arra, hogy Várda Községi Önkormányzattal kiváló kapcsolatot ápolunk és egymás munkáját segítve dolgozunk a település fejlődése érdekében.

 

A tervezett fejlesztésekkel a Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület által elérni kívánt célok megvalósítása érdekében mind a sport, mind pedig a kultúra iránt érdeklődők számára biztosítunk új lehetőségeket az turisztikai vonzerő növelése érdekében. A projekt eredményeként több turista látogathat Várdára, akik számára hiánypótló szolgáltatásokat tudunk nyújtani. A komplex turisztikai fejlesztésnek köszönhetően várhatóan növekedni fog a Várdára látogató turisták száma és az egyesületünk is még szélesebb körben ismertté válik.

 

Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület a fejlesztést minden elszámolt tétel vonatkozásában helyi, a Kaposvári járás területén székhellyel/telephellyel rendelkező szállítóval valósította meg.

 

Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület a fejlesztéshez a fenntartási időszak alatt együttműködik a megvalósítás helye (Várda) szerinti településen lévő vagy más térségi (HACS illetékességi területén/Kaposvári járásban lévő) turisztikai szolgáltatóval/szereplővel, annak kínálathoz kapcsolódik. „Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért” Közalapítvánnyal és Kaposújlak Községi Önkormányzattal a támogatási kérelem benyújtásakor együttműködési megállapodásokat kötöttünk.

 

Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület a projekt révén megvalósult fejlesztést a HACS honlapján kívül, legalább 2 helyi (LEADER HACS illetékességi területén működő) vagy térségi (Kaposvári járás területe) médiában/honlapon népszerűsíti.

 

A projekt innovatív jellegét adja, hogy a beszerzésre kerülő sportturizmust előmozdító ping-pong asztalok kézilabda kapuk nem rögzített telepítésűek lesznek, hanem lehetőség nyílik azok áthelyezésére, illetve többfunkciós célokat szolgálnak. Szintén innovatív elem az interaktív kiállítóterem, mely korábban nem volt Várdán, és ismereteink szerint a környező településeken sem található ilyen kiállítóhely. Az interaktív kiállítások révén a látogatók és a turisták, televízion keresztül is megtekinthetik a kiállítást, számítógép és laptop is kerül beszerzésre, melyet szintén használhatnak a kiállítás során.

 

A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került.

Varga Balázs Bálint

elnök

írásbeli beszámoló

 

Írásbeli beszámoló

Mely készült Magyaregres Községi Önkormányzatnak (Székhely: 7441 Magyaregres, Dózsa György utca 8.) a VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 (a felhívás kódszáma) Turisztikai infrastruktúra fejlesztés felhívásra beadott „Színpad kialakítása” című pályázat megvalósításáról.

A projekt keretében Magyaregresen a Szabadság téren 115/4 helyrajzi számon szabadtéri programok megvalósításához alkalmas színpad kialakítása. A megépített színpad tartós, kulturált és takarékos használatot biztosít a település polgárainak, és az idelátogató turistáknak. A beruházás révén a szabadtéri programokat színvonalasabban tudjuk megvalósítani.

Magyaregres, 2021. 03. 11.

                                                                                     Bodor Zoltán

                                                                                     Polgármester


Záró beszámoló

Alulírott Major János Juta Község Önkormányzata (székhely: 7431 Juta, Hősök tere 8., adószám: 15731742-2-14) polgármestereként a Turisztikai infrastruktúra fejlesztés című felhívásra (kódszáma: VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17) beadásra került „Jutai közösségi tér turisztikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat megvalósításáról az alábbiakat nyilatkozom:

Jutában a 240 hrsz-en lévő közösségi tér meglévő infrastruktúrájának a fejlesztését végeztük el a pályázat keretében. Ülőhelyek biztosítása, melyek mobilak és szükség szerint áthelyezhetők egyik helyről a másikra, emiatt 16 db pad beszerzésére került sor. Ezen kívül mozgatható 4 db kerti asztal, 2 db hulladékgyűjtő, 2 db kerékpártároló beszerzésére került sor.

Juta, 2021. 03. 10.


Írásbeli beszámoló