Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Várdán

Záró Beszámoló

VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú, Turisztikai infrastruktúra fejlesztés

A Szász Endre Életművét Gondozó Közhasznú Egyesület (székhely: 7442 Várda, Fő utca 97., adószám: 18268764-1-14) elnökeként nyilatkozom arról, hogy a VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú, Turisztikai infrastruktúra fejlesztés című pályázat Iratazonosító: 3019279003 Projektazonosító: 1924471734 pályázatot megvalósítottuk, és sor került a záró beszámoló beadására 2022.04.07. 13:47:18 Iratazonosítószáma: 3363962934. A projektben fejlesztettük az Egyesület infrastruktúráját, melynek következtében javultak az Egyesület gazdasági lehetőségei. Megvalósult projekt elemek: Fűnyíró traktor beszerzés, Kötelező nyilvánosság, szórólap (Marketing), Kötelező nyilvánosság. Laptop és nyomtató beszerzés, Táblák vásárlása, Mobil térelválasztó, Napellenző. A pályázó vállalta, hogy a projekt révén megvalósuló fejlesztést (a kötelező tájékoztatási és nyilvánossági elemeken túl) a HACS honlapján kívül, legalább 2 helyi (LEADER HACS illetékességi területén működő) vagy térségi(Kaposvári járás területe) médiában/honlapon népszerűsíti.

A vállalásnak eleget tevő média felületek:

Szász Endre Egyesület honlap

Várda Önkormányzat

Várda, 20202 május 10.

Hajdu Katalin Piroska

             elnök

 


ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Varga András polgármester Várda Községi Önkormányzat (székhelye: 7442 Várda, Fő u. 94.) képviseletében nyilatkozom, hogy az „Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület – Turisztikai infrastruktúra fejlesztés” VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú pályázati felhívás keretében a 3011217401 Projekt azonosító számú, 3035773396 iratazonosítójú Támogatói okirat alapján igénybe vehető támogatásból a 7442 Várda, Akác u. 1., Várda 120 hrsz.-ú ingatlanon és a Fő u. 105, Várda 148 hrsz-ú ingatlanon a „Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Várdán” című projekt keretében az alábbi projekt-elemek valósultak meg:

A projekt keretében a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
1. Csík pad 1 személyes támlás P-2 4 db
2. Hargita asztal KA-8 – 2 db
3. Madáreteto – 5 db
4. Kis filagória – 1 db
5. Nagy pihi 8-as garnitúra – 1 db
6. Csík pad 2 személyes támlás P-3 – 4 db
7. Kandeláber – 3 db

A beszerzett eszközökön felül a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében 1 db projekt tábla is beszerzésre és kihelyezésre került.

Várdán a 2001-ben megnyílt Szász Endre kiállító teremmel, az országos hírű író-olvasó találkozókkal, a Szász- Alkotótáborokkal gyakorlatilag kialakult egy olyan kulturális vonzerő, ami a mára jellemző helyi idegenforgalmi potenciált megalapozta. A gyönyörű és országosan is elismert természeti környezet /madárbarát települési cím elnyerése, virágos, rendezett falukép, minőségi utcabútorok, szobrok sokasága, szoborpark kialakítása/ mellett a Szász-kúria teljes megnyitása, látogatók fogadása, az ifjúsági szálláshely kialakítása, a Közkincsház állandó kiállításainak kialakulása, mára jelentős látogató számot felmutató, kulturális és természeti értékek után érdeklődő turista, látogató tömeget generáló idegenforgalmi célponttá fejlődött Várda.
Évről-évre fejlődött az Idegenforgalmi kínálat. Az ország első Madárbarát települése, a kitüntetett virágos falukép olyan kulturális, vizuális élményeket is nyújt az idelátogatóknak, mint a Szász-kúria országos viszonylatban is jelentős kincsei, az ország egyetlen állandó origami kiállítása mellett még négy nívós állandó kiállítás a Közkincsházban. A helyi értékekről reklámot biztosítottak a település turisztikai értékeinek, amelyek hatására a községbe látogató turisták száma évről-évre nő, Szennával együtt az egyik legjelentősebb a Kaposvár-környéki települések között.

A minőségi turizmus fokozása érdekében adtuk be a támogatási kérelmünket olyan infrastrukturális fejlesztésekre, ami a meglévő turisztikai potenciált vonzóbbá, kényelmessé a látogatók számára komfortosabbá teszi.

Várda Községi Önkormányzat már a „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című VP6-19.2.1.-31-2.2.2-17 kódszámú pályázati felhívás meghirdetését megelőzően tagja volt az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-nak.

Várda Községi Önkormányzat már a „Turisztikai infrastruktúra fejlesztés” című VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú pályázati felhívás meghirdetését megelőzően tagja volt az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-nak.

Várda Községi Önkormányzat a fejlesztést minden elszámolt tétel vonatkozásában helyi, a Kaposvári járás területén székhellyel/telephellyel rendelkező szállítóval valósította meg.

Várda Községi Önkormányzat a fejlesztéshez a fenntartási időszak alatt együttműködik a megvalósítás helye (Várda) szerinti településen lévő vagy más térségi (HACS illetékességi területén/Kaposvári járásban lévő) turisztikai szolgáltatóval/szereplővel, annak kínálathoz kapcsolódik. Hetes Község Önkormányzatával és Csombárd Községi Önkormányzattal a támogatási kérelem benyújtásakor együttműködési megállapodásokat kötöttünk.

Várda Községi Önkormányzat a projekt révén megvalósult fejlesztést a HACS honlapján kívül, legalább 2 helyi (LEADER HACS illetékességi területén működő) vagy térségi (Kaposvári járás területe) médiában/honlapon népszerűsíti.

A projekt innovatív jellegét adja, hogy a beszerzett filagória nem rögzített telepítésű, így lehetőség van annak áthelyezésére, illetve többfunkciós célokat szolgál. Nagyobb rendezvények esetében a filagóriát és a hozzá tartozó pihenőgarnitúrát, illetve a beszerzendő padokat asztalokat a fő rendezvény helyszínre tudjuk áttelepíteni, azaz a mobilitás biztosított. Többfunkciós célt szolgál mivel amikor nem a turisták használják, egyben közösségi térként is funkcionál és a település lakói, elsősorban az idős korúak számára kiváló pihenőhely ezért a kihasználtsága szinte egész évben biztosított. Az eszközbeszerzés egy olyan magasabb minőséget komfortfokozat emelkedést jelent, ami mindenképpen innovatív. A beszerzésekkel teljesen megújult a településkép, és esztétikus képet sugároz azontúl, hogy a Várdára látogató turisták kényelmét is szolgálja. A filagória méretének meghatározásánál fontos szempont volt az is, hogy a turistacsoportok is használni tudják, a belső méretek miatt rossz időben akár a többen is elférnek filagórián belül. A projekt megvalósításával már egy magasabb komfortfokozatú turisztika infrastruktúra létesült, amely iránt folyamatos és jelentős igény jelentkezik Várdán és a környező településeken.

A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került.

Varga András
polgármester