7 2015 II.17. MvM rendelet megjelenése – Leader

 

 

 

 

Tisztelt Partnereink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II.17.) MvM rendelet.

A rendelet az alábbi linken keresztül elérhető:

http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/

d160808a0d788a5f0c3742a4f3198cd920b43c07/megtekintes

Az MvM rendelet tartalmazza többek között a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER
fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet módosítását, mely szerint a

3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. május 31. napjáig kell megvalósítani.”

(2) A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 17. § (5) helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Kifizetési kérelem legkésőbb 2015. augusztus 31. napjáig nyújtható be.”

 

Tisztelettel:

Észak-Kaposi Partnerek VFE Munkaszervezete

Elérhetőségeink:

http://ek-p.hu/?q=node/7