Pályázat – Várda-Magyaregres összekötő út építése

Kedvezményezett neve: Magyaregres Községi Önkormányzat

Pályázati felhívás neve: Külterületi helyi közutak fejlesztése

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21

Projekt címe: Várda-Magyaregres összekötő út építése

Projekt azonosító száma: 3352200470

Szerződött támogatás összege: 118 839 164 Ft

Támogatás mértéke: 95%

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében a Várda és Bodrog településeket összekötő külterületi utat kívánjuk felújítani Várda 029 hrsz és 045 hrsz, valamint Magyaregres 052/14 hrsz megvalósítási helyszíneken. Az összekötő út nagyon fontos szerepet tölt be a mezőgazdasági vállalkozók számára, hiszen jelentősen megkönnyíti a termények elszállítását a szántóföldekről a szárítóba és a raktárakba. A projekt megvalósítása révén a mezőgazdasági vállalkozók időjárási körülményektől függetlenül használható úton közlekedhetnének, növekedne a termelés hatékonysága, a nyereség és ebből a konzorciumban részt vevő önkormányzatok is profitálhatnak a magasabb iparűzési adóbevétel révén.

A projekt célja, hogy a mezőgazdasági vállalkozók részére időjárási körülményektől függetlenül állandó közvetlen összeköttetés biztosítása a 6701 sz. Kaposvár-Fonyód közútról Várda és Magyaregres felé. Az összekötő út mindkét önkormányzat elemi érdeke, ezért a projekt megvalósítására konzorciumi megállapodást kötöttek. A projektben Várdán 1545,2m, míg Magyaregresen 1924,62m, összesen 2466,82m útszakasz felújítására, szilárd burkolattal történő ellátására kerül sor. A tervezett út K.V.B. kategóriába tartozik, külterületi mellékutak, egyéb közút.

Az átlagos napi forgalomból – mely a személygépkocsi forgalmon kívül becsült adatok alapján került meghatározásra- a Tervezési forgalom az ÚT 2-1.202 , valamint az ÚT 2-1.118 Útügyi Műszaki előírások alapján, a tervezési forgalom -a jelenlegi földúton lévő forgalmat, valamint a forgalomfejlődési szorzót is figyelembe véve- az egységtengely napi áthaladásának száma 49275. A mértékadó napi forgalom kisebb, mint 500 E/nap, ezért egy forgalmi sáv tervezett. A forgalmi sáv szélességének tervezésekor figyelembe vettük a rendelkezésre álló útterületet és a mezőgazdasági gépek szélességi méretét. Ebből adódóan a pályaszélesség 4,0 m, a tervezett út koronaszélessége 7,0 m. A padkaszélesség 1,5-1,5 m.

A tervezett pályaszerkezet:6 cm vtg. AC 11 aszfaltbeton kopóréteg, 20 cm vtg. Ckt-4 alapréteg, 25 cm vtg. Z083 zúzottkő védőréteg.

A járművek elkerülésére egy kitérő tervezett 0+575,0-0+625,0 km szelvények között. A többi szakaszon a kikerülést a megerősített telekbejáró és útcsatlakozások segítik. A kitérő hossza 50 m a rávezetés és a kivezetés 15-15m. A padka oldalesése 5,0 %, a pálya oldalesése 2,5 % egyoldali az ívekben az ív középpontja felé beforgatva.

Az úton és környezetében összegyűlő csapadékvíz befogadója a 0+962,0 km szelvényben lévő kereszt áteresz és a hozzátartozó árok. A magyaregresi szakasz már a település felé lejt ott a csapadékvíz befogadója a belterületi árok.