VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott Varga Balázs Bálint elnök a Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület (székhelye: 7442 Várda, Petőfi u. 135.) képviseletében nyilatkozom, hogy az „Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület – Turisztikai infrastruktúra fejlesztés” VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú pályázati felhívás keretében a 3364442963 Projekt azonosító számú, 3382764010 iratazonosítójú Támogatói okirat alapján igénybe vehető támogatásból a 7442 Várda, Fő u. 94, Várda 117 hrsz-ú ingatlanon , az Akác u. 1., Várda 120 hrsz.-ú ingatlanon és a Várda 363 hrsz-ú ingatlanon a „Kiállítóterem kialakítása és sportturizmus fejlesztése Várdán” című projekt keretében az alábbi projekt-elemek valósultak meg:

A projekt keretében a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

1) Kültéri Ping-Pong Asztal – 2 db

2) Kézilabda kapu hálóval – 4 db

3) Elektromosan állítható magasságú íróasztal – 1 db

4) SAECO Granaroma SM6580/00 automata kávégép – 1 db

5) Delonghi Nespresso Essenza Mini EN85.R – 1 db

6) Ülőpad kiállítóterembe – 4 db

7) Asztali számítógép konfiguráció – 1 db

8) LG 22MK400H-B Monitor – 1 db

9) HP 15S-EQ1001NH 1F7C3EA Notebook – 1 db

10) LG 32LM631C TV – 2 db

A beszerzett eszközökön felül a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében 1 db projekt tábla is beszerzésre és kihelyezésre került.

A Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület 2000-ben alakult. Az egyesület tiszteletbeli elnöke Szász Endre világhírű festőművész, aki életének utolsó éveit Várdán töltötte. Az egyesületünk mindig kiemelten kezelte a kultúra ápolását, író-olvasó találkozók, kiállítások szervezését és a részvételt Várda település közösségi, kulturális és sport életében. A projekt megvalósításával éppen ezen célokat szeretnénk még hatékonyabban megvalósítani és a településre vonzani a kultúra és a sport iránt is érdeklődő turistákat. Büszkék vagyunk arra, hogy Várda Községi Önkormányzattal kiváló kapcsolatot ápolunk és egymás munkáját segítve dolgozunk a település fejlődése érdekében.

A tervezett fejlesztésekkel a Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület által elérni kívánt célok megvalósítása érdekében mind a sport, mind pedig a kultúra iránt érdeklődők számára biztosítunk új lehetőségeket az turisztikai vonzerő növelése érdekében. A projekt eredményeként több turista látogathat Várdára, akik számára hiánypótló szolgáltatásokat tudunk nyújtani. A komplex turisztikai fejlesztésnek köszönhetően várhatóan növekedni fog a Várdára látogató turisták száma és az egyesületünk is még szélesebb körben ismertté válik.

Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület a fejlesztést minden elszámolt tétel vonatkozásában helyi, a Kaposvári járás területén székhellyel/telephellyel rendelkező szállítóval valósította meg.

Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület a fejlesztéshez a fenntartási időszak alatt együttműködik a megvalósítás helye (Várda) szerinti településen lévő vagy más térségi (HACS illetékességi területén/Kaposvári járásban lévő) turisztikai szolgáltatóval/szereplővel, annak kínálathoz kapcsolódik. „Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért” Közalapítvánnyal és Kaposújlak Községi Önkormányzattal a támogatási kérelem benyújtásakor együttműködési megállapodásokat kötöttünk.

Várdai Ifjúságért És Polgárokért Egyesület a projekt révén megvalósult fejlesztést a HACS honlapján kívül, legalább 2 helyi (LEADER HACS illetékességi területén működő) vagy térségi (Kaposvári járás területe) médiában/honlapon népszerűsíti.

A projekt innovatív jellegét adja, hogy a beszerzésre kerülő sportturizmust előmozdító ping-pong asztalok kézilabda kapuk nem rögzített telepítésűek lesznek, hanem lehetőség nyílik azok áthelyezésére, illetve többfunkciós célokat szolgálnak. Szintén innovatív elem az interaktív kiállítóterem, mely korábban nem volt Várdán, és ismereteink szerint a környező településeken sem található ilyen kiállítóhely. Az interaktív kiállítások révén a látogatók és a turisták, televízion keresztül is megtekinthetik a kiállítást, számítógép és laptop is kerül beszerzésre, melyet szintén használhatnak a kiállítás során.

A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került.

Varga Balázs Bálint

elnök