Álláshirdetés

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és
”Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona
7443 Somogyjád Fő u. 8.
Tel: 30/299-2016, email: sjadcsase@gmail.com

___________________________________________________________________________

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és
”Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona

állást hirdet

Idősek nappali ellátása –szociális gondozói
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: napi 8 óra,

A munkavégzés helye: 7441 Magyaregres település

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Segítséget nyújt az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartásában, a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésében, az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban. Részvétel az egyéni és csoportos kulturális, szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében a gondozott állapotához, és igényeihez igazodóan.
– jogszabályban előírt dokumentáció vezetése
– szükség esetén ellátja a helyettesítést házi segítségnyújtásban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó

Pályázati feltételek:
 személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 SzCsM rendelet 3.számú mellékletében felsorolt végzettség: szociális gondozó és ápoló azonosító szám: 33 762 01 0010 3302
 felhasználói szintű számítógép ismeret, Word, Excel, internet használat,
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 hasonló feladatkörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 határozottság, döntésképesség, gyakorlatiasság, jó szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata, szakmai önéletrajz, szakmai munkával kapcsolatos jövőkép, célok, munkavégzéshez kötődő elképzelések, a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 22.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.08.01.

Jelentkezés módja:
– Személyesen Visnyei Csaba intézményvezetőnél a 30/506-0881-es telefonszámon
– Önéletrajzokat a sjadcsase@gmail.com címre várjuk!

Somogyjád 2024. 06. 19.