All posts by admin@egres

Szociális tűzifa igénylés

FELHÍVÁS

 szociális tűzifa igénylésére

 Magyaregres Községi Önkormányzat 2021-as évben is sikeres pályázatot nyújtott be szociális tűzifa igénylésére.

A Belügyminisztérium támogatásával településünkön 48 m³ szociális tűzifát oszthatunk ki. A kérelmek a Jutai Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetve Magyaregres Község Önkormányzatánál átvehetők.

Igény szerint a kitöltésben is segítséget nyújtunk.

A kérelmet benyújthatja minden olyan magyaregresi lakos, akinek:

a) a téli fűtés megoldása problémát okoz és a család vagyonnal nem rendelkezik

b) a család egy főre jutó nettó jövedelme 90.000,-Ft-ot, egyedülálló esetén a 130.000,-Ft ot nem haladja meg.

c)a kérelmező család rendelkezik fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel, és erről nyilatkozik.

A támogatás odaítélése esetében előnyt élveznek az alábbi csoportokhoz tartozó személyek:

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család A kérelemhez csatolni szükséges a jövedelemviszonyok igazolására szolgáló iratokat (különösen: nyugdíjszelvény, munkáltatói keresetigazolás, rendszeres pénzellátást megállapító határozat)!

A kérelemhez csatolni szükséges a megjelölt ellátás igazolására a megítélő határozatot, vagy igazolást az ellátásról, illetve nyugdíjas esetén a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság által küldött tájékoztatót.

A kérelmek benyújtási határideje: 2021. november 5.

A kérelmek elbírálását Magyaregres Községi Önkormányzat zárt ülés keretein belül végzi!

Magyaregres, 2021. október 11.

Bodor Zoltán sk.

polgármester 

Nyomtatvány letöltése: http://magyaregres.eu/wp-content/uploads/2021/10/Szoc.-tuzifa.pdf

 

 

 

Börze

BÖRZE!

A Magyaregresi Önkormányzat ismét jótékonysági gyűjtést szervez (ruha, cipő, játék, könyv, …stb. ), melynek célja, hogy a településen élő lakosok szükségleteik szerint ingyen hozzájuthassanak alapvető gyermek és felnőtt ruhához, lábbelihez és egyéb eszközökhöz, használati cikkekhez, bútorokhoz.

Várunk minden adományozót, aki a már felesleges, számára nélkülözhető, de még másoknak használható holmikkal szívesen segítené a rászoruló családokat.

A gyűjtés helye és ideje:

Polgármesteri Hivatal

Ügyfélfogadási időben

Hétfő – Csütörtök

800 – 1600

Péntek

800 – 1400

Szükség esetén – előzetes egyeztetés után – a falugondnoki járat lakóhelyről is összeszedi és a gyűjtőhelyre szállítja a holmikat.

(Falugondnok: Győrfi János, Telefon: 06-30/701-7653)

A BÖRZE helye és ideje:

Kultúrház

2021. szeptember 11.

(szombat)

900 – 1200

1300 – 1500

A Börze ingyenes, mindenki kedvére válogathat!

További információ:

a képviselő testület nevében

Szabó Mónika

Telefon: 06-20/423-5178

 

Értesítés

ÉRTESÍTÉS

Az idei évben az önkormányzatunk több pályázatot is nyert, többek között a Kossuth L. utca aszfaltozása, a Kossuth L. u. és a Dózsa Gy. u. járdaépítése, az Ifjúsági ház felújítása (belső és külső munkálatok), valamint a Református templom külső felújítása.

A Magyaregres Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az idei évben is támogatja az óvodásokat, iskolásokat és a nyugdíjasokat.

Az tanévkezdési támogatás igénylése az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon történik. A támogatás megállapításának feltétele közép- és felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében a tanulói, hallgatói jogviszony igazolása. A támogatáshoz szükséges formanyomtatványt a Magyaregres Község Önkormányzat Hivatali helyiségében (7441 Magyaregres, Dózsa György utca 8.) ügyfélfogadási időben kaphat a tisztelt Kérelmező.

A támogatás feltétele, hogy a kérelmezőnek, vagy a vele közös lakcímen élő személynek az önkormányzat felé adóhátraléka nem állhat fenn.

A Képviselő-testület döntése alapján 10.000 Ft-ot kap minden nyugdíjas, megbecsülésünk jeléül. A kifizetés időpontjáról tájékoztatást fognak kapni. Azok jelentkezését várjuk, akik az elmúlt egy évben lettek nyugdíjasok.

2021. január 1-től megszűnt a Magyaregresi Önkormányzat tűzgyújtási rendelete, miszerint TILOS a tűzgyújtás szabadtéren és ezt szigorúan büntetik! Az ellenőrzést és a bírságolást a Somogy Megyei Katasztrófavédelem látja el. A büntetés 10.000 Ft-tól, akár 1.000.000 Ft-ig is terjedhet. Panasz esetén a 82/528-994-es telefonszámon lehet bejelentést tenni. Kérjük panasz esetén ne az önkormányzatot hívja!

A településünkön az erdészet kb. két hét múlva elkezdi a favágást (akác), ezért a magyaregresi lakosoknak lehetőségük lesz ágfagyűjtésre. Nagy László erdész Úrnál lehet jelentkezni a 30/901-8622-es telefonszámon.

Tisztelettel:

Bodor Zoltán sk

polgármester